Skip to content
logo_bez_pozadi_bile
Menu

Orchestr

Vážení diváci! Představuje se vám Orchestr Vysoké školy chemicko-technologické. Hudební těleso jsme založili v roce 2017, abychom si umělecky vynahradili hodiny strávené na přednáškách a laboratořích. Postupně se z komorního uskupení stal jeden z největších univerzitních orchestrů v ČR. V současné době s námi hraje více než 50 stálých členů. Jsou to jak současní studenti VŠCHT, tak i její absolventi, zaměstnanci, dále také studenti jiných vysokých škol. Orchestr byl založen a je veden čistě ze studentské iniciativy. Snažíme se, aby hudba bavila nejen nás, ale také naše posluchače. Divákům nabízíme rozmanitý repertoár, který se opírá jak o klasickou, tak i filmovou, jazzovou nebo populární hudbu. Zároveň vystupujeme i v menších uskupeních jako je jazzband, smyčcový orchestr, smyčcové kvarteto, dechové kvinteto i pochodová kapela.

Dirigent

Dominik Landsinger

V osobě Dominika Landsingera má orchestr VŠCHT oproti jiným orchestrům významný bonus. Tím je Dominikova schopnost dynamicky reagovat na aktuální stav orchestru – vybrat náročnější nebo jednodušší skladby, zaranžovat filmovou hudbu, sáhnout po populárnější melodii. Zároveň dokáže vybírat kusy, které jsou přiměřeně náročné, takže rozvíjejí jednotlivé hráče a posouvají možnosti orchestru dál. Repertoár se pružně vyvíjí podle schopností hráčů i podle toho, co nás baví.

Dominik Landsinger se v hudebnickém světě pohybuje od malička. Zkušenosti s vedením hudebních těles získal jako dlouholetý koncertní mistr Komorního smyčcového orchestru Fénix při ZUŠ I. Hurníka nebo jako vedoucí houslové sekce na Českém hudebním táboře mládeže v Horním Jelení, kde pracoval pod několika renomovanými dirigenty a pedagogy. V současnosti působí jako lektor v nadačním fondu Harmonie.

Dominik je nejen výjimečným muzikantem a dirigentem, ale zároveň studentem VŠCHT.

I proto je atmosféra na zkouškách přátelská a uvolněná.

Primy

Markéta Straková – koncertní mistr
Magdalena Čapková – koncertní mistr
Kristýna Dvořáková
Barbora Sejkorová
Anna-Marie Strobachová
Luboš Studený
Jáchym Šimon
Anna Šírová
Marie Toporčáková

Ostatní soubory