Skip to content
logo_bez_pozadi_bile
Menu

Vážení diváci! Představuje se vám Orchestr Vysoké školy chemicko-technologické. Hudební těleso jsme založili v roce 2017, abychom si umělecky vynahradili hodiny strávené na přednáškách a laboratořích. Postupně se z komorního uskupení stal jeden z největších univerzitních orchestrů v ČR. V současné době s námi hraje více než 50 stálých členů. Jsou to jak současní studenti VŠCHT, tak i její absolventi, zaměstnanci, dále také studenti jiných vysokých škol. Orchestr byl založen a je veden čistě ze studentské iniciativy. Snažíme se, aby hudba bavila nejen nás, ale také naše posluchače. Divákům nabízíme rozmanitý repertoár, který se opírá jak o klasickou, tak i filmovou, jazzovou nebo populární hudbu. Zároveň vystupujeme i v menších uskupeních jako je jazzband, smyčcový orchestr, smyčcové kvarteto, dechové kvinteto i pochodová kapela.