Skip to content
logo_bez_pozadi_bile
Menu

Dominik Landsinger

V osobě Dominika Landsingera má orchestr VŠCHT oproti jiným orchestrům významný bonus. Tím je Dominikova schopnost dynamicky reagovat na aktuální stav orchestru – vybrat náročnější nebo jednodušší skladby, zaranžovat filmovou hudbu, sáhnout po populárnější melodii. Zároveň dokáže vybírat kusy, které jsou přiměřeně náročné, takže rozvíjejí jednotlivé hráče a posouvají možnosti orchestru dál. Repertoár se pružně vyvíjí podle schopností hráčů i podle toho, co nás baví.

Dominik Landsinger se v hudebnickém světě pohybuje od malička. Zkušenosti s vedením hudebních těles získal jako dlouholetý koncertní mistr Komorního smyčcového orchestru Fénix při ZUŠ I. Hurníka nebo jako vedoucí houslové sekce na Českém hudebním táboře mládeže v Horním Jelení, kde pracoval pod několika renomovanými dirigenty a pedagogy. V současné době působí také jako houslista v několika pražských tělesech.

Dominik je nejen výjimečným muzikantem a dirigentem, ale zároveň studentem VŠCHT.

 I proto je atmosféra na zkouškách přátelská a uvolněná.